ชมรมคาราเต้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

126/1 Vibhawadee Rangsit Road Dindaeng Bangkok 10400 Thailand Map

Mon, Wed, Fri 17:00-20:00 (Basic Training)

 

Comments