เข้าค่ายรวม Gojukai Thailand


ประจำปี 2550

 


ค่ายโกจูไก
วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2550
บ้านสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม

รูปเข้าค่ายปี 2548 (1,2), 2549